UEFA Euro 2020 Soccer: Spain vs. Poland | ABC
lmpsdr1234 Spain 1-1 Poland: Lewandowski 54’